MCG triển khai dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp Kickfitness

Sáng ngày 18/5/2017, MCG và Lykos KickFitness đã tổ chức triển khai khởi động dự án tư vấn “Hoàn thiện bộ máy Tổ chức – Nhân sự”. Trải qua 4 năm kinh nghiệm hoạt động với gần 3000 học viên, Lykos KickFitness là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chuyên sâu KickFitness…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN NHƯ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

Nếu bạn đang ở vị trí quản lý, mỗi ngày đều là một thách thức, và có vẻ như chẳng bao giờ có đủ thời gian. Thực tế, tất cả chúng ta đều có cùng lượng thời gian mỗi ngày – 24 giờ. Sự khác biệt là cách chúng ta sử dụng. Để sử dụng…