Cơ hội thực tập tại MCG

Công ty Tư vấn Quản lý MCG hiện đang tuyển thực tập sinh toàn thời gian, hỗ trợ công việc cho bộ phận Tư vấn dự án Phát triển và HRIS, với thời gian thực tập trong 3 tháng, và bắt đầu từ tháng 04/2017. Quyền lợi –       Được thực hành và áp dụng các…