‘Tín dụng tăng chậm không đáng lo’

Tín dụng tăng chậm nhưng là giá trị thực. Thay vì có ý định nới lỏng điều kiện vay để thúc dư nợ, Chính phủ nên mở rộng quy mô quỹ bảo lãnh, hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất, thuế, phí, nhằm khơi thông đầu…