Công việc hiện nay của UNDP tại Việt Nam trong khuôn khổ Kế hoạch chung của một LHQ giai đoạn 2012-2016 là xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Những lợi thế so sánh của chúng tôi với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống LHQ tạo ra cho chúng tôi vị trí đặc biệt có một không hai giúp Việt Nam giải quyết những thách thức mới nảy sinh để có thể tiếp tục hành trình trên con đường phát triển bền vững.

[tab]
[tab_item title=”MOF-UNDP Training – Hỗ trợ cho dự án phân tích chính sách tài chính- Đào tạo về Phương pháp & quy trình tuyển dụng và Hệ thống đánh giá kết quả làm việc do UNDP và Bộ Tài Chính phối hợp thực hiện (2010) “]

Để tăng cường năng lực phân tích chính sách tài chính và tài khóa và cung cấp tư vấn chính sách độc lập với các nhà lãnh đạo của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) thông qua hỗ trợ dự án Phân tích chính sách tài chính thực hiện một chương trình hỗ trợ kỹ thuật về việc thành lập và phân tích chính sách tài chính và xây dựng năng lực cho các cán bộ của Bộ Tài chính.
MCG được chọn để cung cấp các khóa học đào tạo về Quy trình và Phương pháp Tuyển dụng nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên.

MCG được chọn để cung cấp các khóa học đào tạo về Quy trình và Phương pháp Tuyển dụng nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên. [/tab_item]
[/tab]

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *