Trường đào tạo quản lý và tài chính Frankfurt là môi trường đào tạo kinh doanh hàng đầu, có trụ sở tại Frankfurt, Đức. Đúng như tên gọi, tất cả các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và tư vấn tại trường đều tập trung vào 2 mảng là Tài chính và Quản lý. Hơn 86 trung tâm đào tạo xuất hiện ở khắp nước Đức, vô số các chương trình liên doanh, đào tạo nước ngoài, các phương án đào tạo liên tục đã được trường Frankfurt triển khai với chất lượng giảng dạy và trình độ học vấn rất cao. Trường cũng duy trì 4 trung tâm nghiên cứu chuyên ngành và chạy rất nhiều dự án tư vấn tấm cỡ quốc tế.

[divider scroll_text=””]
Nghiên cứu về khả năng giới thiệu những gói kích thích phát triển đổi mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam

Dưới sự ủy thác của Viện Đầu tư và Phát Triển Đức, trường đào tạo quản lý và tài chính Frankfurt trong năm 2011 đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về khả năng giới thiệu những gói kích thích phát triển đổi mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Hai mục tiêu chính của nghiên cứu là: i) xem xét tình hình hiện tại tại thị trường Việt Nam (các SME có nhu cầu được phát triển và đổi mới), ii) tìm hiểu kỹ mối liên hệ hiện tại giữa các SME và các tổ chức phát triển; đánh giá mối quan hệ này trong việc hỗ trợ phát triển cho các SME (nguồn cung ứng hỗ trợ). Ngoài ra, nghiên cứu cũng lần đầu tiên đi sâu tìm hiểu về khung thể chế tại Việt Nam và đánh giá mức độ hiệu quả của khung này trong việc hỗ trợ việc ra mắt những chương trình kích thích phát triển cho doanh nghiệp . Công ty MCG được trường Frankfurt chọn làm đối tác để cùng thực hiện cuộc nghiên cứu này.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *