Trường Đại học Việt-Đức (VGU) là trường công lập của Việt Nam có cơ cấu đào tạo và quản lý theo mô hình của đại học Đức đã chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 năm 2008 tại Tp. Hồ Chí Minh. Trường hợp tác chặt chẽ với các trường đại học danh tiếng ở Đức, những trường đã liên kết với nhau thành lập Hiệp hội các trường đại học hỗ trợ VGU từ tháng 2 năm 2009, cùng chung sức thiết kế, xây dựng và triển khai một chương trình đào tạo đa dạng cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh trong những năm tới. Cùng với sự đầu tư của chính phủ Việt Nam, việc xây dựng VGU cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và chính phủ bang Hessen với nguồn ngân sách đáng kể cũng như từ Tổ chức DAAD.

[tab]
[tab_item title=”Xây dựng chính sách Nguồn nhân lực  (2016)”]

Trường Đại học Việt Đức là một trường đại học còn non trẻ, được thành lập tháng 3 năm 2008 tại tỉnh Bình Dương. Trường là kết quả của sự hợp tác giữa Việt Nam và Đức với mong muốn xây dựng một trường đại học định hướng nghiên cứu đạt chuẩn thế giới. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, Trường Đại học Việt Đức đang nỗ lực trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.
Một cột mốc quan trọng có ảnh hưởng đến sự phát triển của Trường Đại học Việt Đức là khoản tài trợ 180 triệu đô la của Ngân hàng Thế giới vào tháng 6/2010 để xây dựng trường. Dự án được triển khai với mục đích xây dựng một trường đại học độc lập theo định hướng nghiên cứu nhằm đưa ra một mô hình chính sách mới về quản trị, tài chính và chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Dự án bao gồm 4 thành phần: Xây dựng khung chính sách và quản trị nhà trường; Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học; Xây dựng khuôn viên và cơ sở hạ tầng; Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.
Trong khuôn khổ dự án, trường đại học Việt Đức cần phải xây dựng một hệ thống chính sách nguồn nhân lực (NNL) cho đội ngũ nhân viên khối đào tạo và nhân viên khối hành chính, đảm bảo trường có thể thu hút và giữ chân đội ngũ nhân viên chất lượng cao, dẫn đầu và thúc đẩy mô hình đại học mới. Nhằm đạt được những mục tiêu trên, Trường cần sự hỗ trợ của một đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và năng lực để xây dựng hệ thống chính sách NNL phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động tại Việt Nam.

Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã được Trường Đại học Việt Đức lựa chọn thực hiện dịch vụ tư vấn bao gồm những nội dung sau:
– Cơ cấu tổ chức và hệ thống bộ phận nhân sự của Trường;
– Chiến lược dài hạn về tuyển dụng, quản lý hợp đồng lao động, tạo động lực, giữ chân và phát triển nhân viên;
– Hệ thống và công cụ đánh giá thực hiện công việc;
– Các quy chế, quy định, quy trình nhân sự nội bộ của Trường;
– Cẩm nang nhân sự và biểu mẫu;
– Đào tạo và phát triển nhân viên.

[/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *