Tropenbos International Việt Nam (TBI Việt Nam) là một trong sáu chương trình nghiên cứu của tổ chức Tropenbos International (TBI) có trụ sở tại Hà Lan. Những chương trình ở các nước khác bao gồm Colombia, Suriname, Cộng hòa Congo, Ghana, Cameroon và Indonesia. TBI Viet Nam bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 2001. Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần cải thiện chính sách, kỹ thuật và phương pháp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên rừng ở Việt Nam;

[tab]
[tab_item title=”Tropenbos International Vietnam (TBI) – Assessment Centre –  Rà soát, đánh giá tiêu chuẩn năng lực (2003) “]

Rà soát, đánh giá tiêu chuẩn năng lực
Tổ chức quốc tế Tropenbos (TBI) là một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan hoạt động và phát triển các chương trình tại các nước đang phát triển. Nhiệm vụ của TBI là cải thiện công tác quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng nhiệt đới. TBI mong muốn lựa chọn được một Trưởng nhóm để quản lý các chương trình tại Việt Nam.
MCG được chọn để tiến hành đánh giá năng lực của các ứng cử viên.

[/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *