Qua gần 40 năm phát triển, hiện nay Tổng Công ty Viglacera là một trong những Tổng công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam và có những bước tiến táo bạo trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

[toggle_box]
[toggle_item title=”Quản trị sản xuất và quản trị hành vi cho cán bộ quản lý-2013″ active=”false”]MCG triển khai chuỗi Khóa đào tạo về “Quản trị sản xuất và quản trị hành vi cho cán bộ quản lý” cho các doanh nghiệp thuộc khối sản xuất của Tổng Công ty Viglacera
Vừa qua, Công ty Tư vấn Quản lý MCG đã phối hợp với phòng Tổ chức Lao động của Tổng công ty Viglacera và trường Cao đẳng nghề Viglacera triển khai chương trình đào tạo dài hơi về “Quản trị sản xuất và quản trị hành vi cho cán bộ quản lý”. Khóa học được thực hiện cho khối doanh nghiệp sản xuất của Tổng Công ty.
Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, các nhà quản lý doanh nghiệp đang phải đối mặt với những áp lực về cắt giảm, thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh, thu xếp chi phí hợp lý trong khi mức cầu trên thị trường giảm. Việc khơi dậy tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt tình, khuyến khích nhân viên nỗ lực tham gia vào công cuộc cải tổ sản phẩm, dịch vụ và quy trình vận hành là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng cường sức mạnh, ứng phó với khủng hoảng.
Khóa học đã tạo diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm và CBNV các cấp. Trọng tâm khóa học kết hợp hài hòa giữa việc tiếp nhận, trao đổi những kiến thức/kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật gắn với công việc thực tế và thực hành kỹ năng mềm. Việc trau dồi các kiến thức, kĩ năng về quản lý con người và quản trị sản xuất sẽ giúp đội ngũ quản lý cấp trung và cấp cơ sở đóng góp hiệu quả cho đơn vị và góp phần thực hiện chiến lược chung của toàn Tổng công ty.[/toggle_item]
[toggle_item title=”Rà soát và xây dựng Chiến lược Nguồn nhân lực, Xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn năng lực cán bộ-Viglacera 2011 ” active=”False”]Với nhận thức nguồn nhân lực là chía khóa thành công cho tăng trưởng bền vững, Tổng Công ty Viglacera đã hợp tác với MCG trong dự án nhằm xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tổng thể. Sau thời gian hơn xây dựng, Chiến lược NNL đã được chính thức phê duyệt và Tổng Công ty bước đầu triển khai áp dụng một số hoạt động và công cụ QTNNL nhằm hiện thực hóa chiến lược.
Các hoạt động chính của dự án:
 Rà soát hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại Công ty mẹ và 40 công ty thành viên
 Khảo sát thực tiễn QTNNL và chất lượng NNL
 Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược nguồn nhân lực cho Văn phòng Công ty mẹ.
 Hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động bao gồm hệ thống Mô tả công việc, ma trận chức năng nhiệm vụ và hệ thống tiêu chí năng lực cán bộ[/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *