Tổng công ty Hàng không Việt Nam được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1995 trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không, lấy Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam làm nòng cốt.

[tab]
[tab_item title=”Vietnam Airlines (VNA) – Bộ hướng dẫn đào tạo cho Phòng  Marketing hành khách  (2004-2005)”]

MCG đã thực hiện các nhiệm vụ sau đây: (i) Tiến hành phân tích công việc; (ii) Thiết kế mô tả công việc cho nhân viên VNA; (iii) Xác định năng lực cần thiết cho từng vị trí; (iv) Soạn thảo sổ tay đào tạo.[/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *