SNV là một tổ chức phát triển quốc tế có trụ sở tại Hà Lan, tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương nhằm hướng tới giảm nghèo.

SNV bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 1995 và cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển năng lực trong năm lĩnh vực: năng lượng tái tạo và khí sinh học, các sản phẩm lâm và nông nghiệp, du lịch bền vững vì người nghèo, nước sạch và vệ sinh, và giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).

[divider scroll_text=””]

[toggle_box]

[toggle_item title=” Nghiên cứu thị trường kinh doanh cùng người nghèo tại Việt Nam, 2010″ active=”false”]Theo ký kết với ADB trong tháng 4 năm 2010, SNV đã phát triển một nghiên cứu khả thi toàn diện cho ADB để thành lập một quỹ tư nhân 100 triệu USD tại Việt Nam nhằm mục tiêu liên doanh kinh doanh tại các phân khúc thu nhập thấp trong chuỗi giá trị – được gọi là kinh doanh cùng người nghèo.

Đội ngũ tư vấn MCG chịu trách nhiệm cho giai đoạn nghiên cứu dựa trên các dữ liệu đã có.  MCG đã làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp ở Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng về bối cảnh và tiềm năng của thị trường và phối hợp với các doanh nghiệp mục tiêu để nghiên cứu. [/toggle_item]

[toggle_item title=” Nghiên cứu cơ bản về thị trường các dịch vụ phát triển năng lực địa phương tại Việt Nam do SNV Việt Nam tài trợ, 2010″ active=”false”] Theo sáng kiến của SNV nhằm phát triển các công cụ phát triển năng lực địa phương (LCDF) tại 6 quốc gia thí điểm, một đề xuất đầy đủ về thành lập các LCDF tại Việt Nam đã được SNV Việt Nam và 3 đối tác – PACT, SRD, CECODES phát triển. Là một phần của quá trình này, việc đánh giá thị trường hiện tại cho các dịch vụ phát triển năng lực địa phương là cần thiết để giúp SNV trong việc thiết kế và vận hành các LCDF.

Mục đích của nghiên cứu cơ bản là cung cấp các thông tin để dựa vào đó có thể đánh giá các tác động ngắn hạn và dài hạn của LCDF.

MCG được SNV chọn để tiến hành nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam. MCG chịu trách nhiệm nghiên cứu dữ liệu và phỏng vấn sâu trước khi phân tích và viết báo cáo nghiên cứu; đã làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội thủy sản, trái cây và rau quả và chính quyền địa phương như sở nông nghiệp, sở khoa học công nghệ tại Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng để phục vụ cho công tác nghiên cứu. [/toggle_item]

[toggle_item title=” Phân tích và khảo sát thị trường cho Chuỗi giá trị Du lịch tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do SNV Việt Nam tài trợ, 2009″ active=”false”] Kinh doanh cùng người nghèo đã được SNV Việt Nam áp dụng như một phương pháp tiếp cận khuyến khích người có thu nhập thấp tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn với vai trò là những nhà cung cấp, nhà phân phối hay người tiêu dùng, trong đó các bên tham gia đều có lợi. Cách tiếp cận này có thể tạo ra những lợi ích về kinh tế và giúp giảm nghèo. SNV hỗ trợ  Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang phát triển một chuỗi giá trị du lịch tại Trung tâm Văn hoá Huyền Trân tại Huế, Việt Nam. Đây vốn là một khu du tích lịch sử và sinh thái mới mở trong năm 2007.

SNV ký hợp đồng với MCG tiến hành khảo sát thị trường và phân tích chuỗi giá trị cho Trung tâm Văn hóa Huyền Trân. [/toggle_item]
[toggle_item title=” Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và thực hiện đánh giá (2002-2009)” active=”true”]Trong dự án này, nhóm Tư vấn MCG đã xây dựng Trung tâm Đánh giá năng lực đối với Tư vấn Việt Nam và  Đánh giá năng lực phục vụ tuyển dụng cho Tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV Việt Nam)[/toggle_item]

[toggle_item title=”Sơ đồ hóa khu vực kinh tế tư nhân – Chương trình kinh doanh cùng người nghèo tại Việt Nam do SNV tài trợ, 2008 ” active=”false”]SNV đã xác định được cơ hội hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân nhằm cải thiện thu nhập và việc làm cho người nghèo ở Việt Nam, Lào và Nepal. Xây dựng trên kinh nghiệm ở Mỹ Latinh, SNV châu Á đã thực hiện chương trình kinh doanh cùng người nghèo đầu tiên tại Việt Nam. Kế hoạch khám phá các cơ hội kinh doanh cùng người nghèo đòi hỏi phải có một sự hiểu biết tốt về các ngành kinh doanh có thể phù hợp với chương trình. Với mục đích này, các công ty tư nhân (PSFs) tại Việt Nam đã được sơ đồ hóa.

MCG được chọn làm tư vấn để thực hiện một cuộc khảo sát đánh giá ban đầu về sự quan tâm của các công ty tư nhân tại Việt Nam về việc tham gia của người nghèo trong việc kinh doanh của họ. [/toggle_item]

[toggle_item title=”Phân tích chuỗi giá trị du lịch bền vững vì người nghèo tại Lào Cai do SNV Việt Nam tài trợ, 2008″ active=”false”]Mục tiêu chính của nghiên cứu của MCG là để xác định các hoạt động can thiệp bền vững của SNV trong quan hệ đối tác với các khách hàng nhằm góp phần tìm giải pháp giảm nghèo lâu dài. Để để làm được điều này, nghiên cứu cần hiểu hiện trạng tham gia vào ngành du lịch của người nghèo huyện Sapa, tính cả mức thu nhập và việc làm từ các lĩnh vực khác nhau trong ngành du lịch. Tiếp đến, nghiên cứu cần hiểu những khó khăn của người nghèo trong quá trình cải thiện lợi ích của họ từ du lịch. Dựa trên những hiểu biết này, SNV sẽ có được một báo cáo tư vấn chiến lược chỉ rõ địa điểm và những người cần phải hợp tác để can thiệp vào ngành du lịch tại Sapa

MCG đã tham gia tiến hành nghiên cứu này thông qua phương  pháp phỏng vấn, tổ chức thảo luận nhóm, phân tích dữ liệu và viết báo cáo. [/toggle_item]
[toggle_item title=” Nghiên cứu thị trường và rà soát sứ mệnh cho SNV Việt Nam, 2004″ active=”false”]Cùng với một nhà tư vấn Hà Lan, MCG được yêu cầu tiến hành đánh giá thị trường/chương trình tại Việt Nam bao gồm các lĩnh vực sau: dữ liệu về người nghèo, địa bàn, việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; cơ hội làm việc với các tổ chức phi chính phủ và Chính phủ Việt Nam, cơ hội làm việc của SNV trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, LG, tạo cơ hội thu nhập và việc làm, cơ hội tư vấn mới, cơ hội tài chính (lựa chọn nhà tài trợ), ý kiến khách hàng, ý kiến các nhà tài trợ, ý kiến tổ chức phi chính phủ quốc tế (CARE, …), ý kiến các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, phát triển thị trường tư vấn khu vực phi thương mại tại Việt Nam. [/toggle_item]

[toggle_item title=” Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và thực hiện đánh giá 2003″ active=”False”] Trong dự án này, nhóm Tư vấn MCG đã xây dựng Trung tâm Đánh giá năng lực đối với Tư vấn Việt Nam và  Đánh giá năng lực phục vụ tuyển dụng cho Tổ chức phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV Việt Nam). [/toggle_item]

[/toggle_box]

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *