Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), dưới hình thức là tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên Bang, đã hoạt động trong lĩnh vực Hợp tác Quốc Tế hơn 40 năm. GIZ cung cấp cho các đối tác của mình những kiến thức về khu vực, hiểu biết chuyên môn sâu rộng cũng như những kiến thức quản lý tổ chức đã qua thực nghiệm nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trên toàn cầu. Những dự án của GIZ được đưa ra hầu hết từ Bộ Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế Liên Bang Đức (BMZ), ngoài ra còn có các Bộ, Ngành cấp Liên Bang khác cũng như các tổ chức nhà nước và tư nhân ở trong và ngoài nước.

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức đã thống nhất về một “Chiến lược hợp tác phát triển Việt – Đức trong lĩnh vực ưu tiên “Sức khỏe”. Các dự án GIZ “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh”, cung cấp hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe tại năm tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái, Phú Yên, Nghệ An và Thái Bình với các mục tiêu dài hạn: cải thiện việc cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân, đặc biệt là đối với người nghèo và yếu thế trong các tỉnh được lựa chọn. Các dự án hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và gồm 2 phần: 1) Quy hoạch và quản lý hệ thống y tế và 2) Chất lượng dịch vụ y tế ưu tiên.

Trong năm 2014, dự án của GIZ đã hỗ trợ 3 bệnh viện xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tiếp nối kinh nghiệm và thành công của 3 Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chiến lược NNL, năm 2015, dự án tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho 26 bệnh viện tại 5 tỉnh về quản lý nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực tập trung vào khảo sát cán bộ nhân viên và kế hoạch đào tạo.
Yếu tố cần thiết cho sự phát triển của bệnh viện là một kế hoạch nhân sự chiến lược khả thi. Với chuyên môn cao trong lĩnh vực này, MCG đã ký hợp đồng với tổ chức GIZ để phát triển kế hoạch nguồn nhân lực chiến lược cho Bệnh viện, và tập trung chủ yếu vào kế hoạch đào tạo.

MCG đã được lựa chọn để:
– Tổ chức hội thảo Xây dựng CLNNL tại 5 tỉnh
– Hỗ trợ các bệnh viện trong quá trình khảo sát, xử lý số liệu và xây dựng chiến lược nguồn nhân lực
– Báo cáo cuối kỳ

Từ năm 2009, Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ đã nhận được nhiều hỗ trợ từ dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh” của tổ chức GIZ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện nay của bệnh viện đang phải đối mặt với vấn đề thiếu bác sĩ về số lượng và y tá đạt trình độ, và vấn đề này khó có thể được giải quyết do bệnh viện phải làm theo hướng dẫn từ Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH. Do đó, giải pháp phù hợp nhất để sử dụng triệt để nguồn nhân lực hiện có là nâng cao mức độ hài lòng, sự cam kết và nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, vấn đề về giới tính cũng cần được coi trọng. Kế hoạch chiến lược nhân sự là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của bệnh viện.

MCG đã được lựa chọn để:
(i) Phát triển bảng hỏi khảo sát, bản hướng dẫn phỏng vấn (về quản trị nguồn nhân lực, và về vấn đề giới tính), khảo sát trực tuyến, cơ sở dữ liệu nhân sự, và tài liệu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực (nội dung đào tạo bao gồm nội dung về quản trị nguồn nhân lực, xây dựng mô tả công việc, đánh giá hiệu quả làm việc, và xây dựng kế hoạch đào tạo)
(ii) Thực hiện đào tạo về quản trị nguồn nhân lực, phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung, và khảo sát trực tuyến (chiến lược nguồn nhân lực, và đánh giá nhu cầu đào tạo)
(iii) Thu thập và phân tích dữ liệu; xây dựng và hướng dẫn kế hoạch đào tạo cho 22 phòng/ban, và
(iv) Phát triển kế hoạch và chiến lược nguồn nhân lực và trình bày với Bệnh viện

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc tại tỉnh Nghệ An xếp hạng thứ hai trong số các bệnh viện thuộc dự án, với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân tại thị xã Thái Hòa, quận Nghĩa Đàn và một số quận lân cận như Quỳ Hợp, Quỳ Châu. Nguồn nhân lực hiện nay của bệnh viện đang phải đối mặt với vấn đề thiếu bác sĩ về số lượng và y tá đạt trình độ. Tuy nhiên, vấn đề này khó có thể được giải quyết do bệnh viện phải làm theo hướng dẫn từ Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH. Do đó, giải pháp phù hợp nhất để sử dụng triệt để nguồn nhân lực hiện có là nâng cao mức độ hài lòng, sự cam kết và nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, vấn đề về giới tính cũng cần được coi trọng. Kế hoạch chiến lược nhân sự là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của bệnh viện.
Yếu tố cần thiết cho sự phát triển của bệnh viện là một kế hoạch nhân sự chiến lược khả thi. Với chuyên môn cao trong lĩnh vực này, MCG đã ký hợp đồng với tổ chức GIZ để phát triển kế hoạch nguồn nhân lực chiến lược cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

MCG đã được lựa chọn để:
(i) Phát triển bảng hỏi khảo sát, bản hướng dẫn phỏng vấn, khảo sát trực tuyến, cơ sở dữ liệu nhân sự, và tài liệu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực;
(ii) Thực hiện đào tạo về quản trị nguồn nhân lực, phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung, và khảo sát trực tuyến (chiến lược nguồn nhân lực, và đánh giá nhu cầu đào tạo)
(iii) Thu thập và phân tích dữ liệu; đưa ra định hướng chiến lược nhân sự, và
(iv) Phát triển kế hoạch và chiến lược nguồn nhân lực và trình bày với Bệnh viện

 

Theo Quyết định số 1021 / QĐ-UB ngày 2006/05/07 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, bệnh viện Đa khoa Phú Yên xếp hạng thứ hai trong số các bệnh viện thuộc dự án, và là bệnh viện đa khoa xếp hạng cao nhất tại tỉnh Phú Yên. Nguồn nhân lực hiện nay của bệnh viện đang phải đối mặt với vấn đề thiếu bác sĩ về số lượng và y tá đạt trình độ. Tuy nhiên, vấn đề này khó có thể được giải quyết do bệnh viện phải làm theo hướng dẫn từ Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH. Do đó, giải pháp phù hợp nhất để sử dụng triệt để nguồn nhân lực hiện có là nâng cao mức độ hài lòng, sự cam kết và nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, vấn đề về giới tính cũng cần được coi trọng. Kế hoạch chiến lược nhân sự là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của bệnh viện.
Yếu tố cần thiết cho sự phát triển của bệnh viện là một kế hoạch nhân sự chiến lược khả thi. Với chuyên môn cao trong lĩnh vực này, MCG đã ký hợp đồng với tổ chức GIZ để phát triển kế hoạch nguồn nhân lực chiến lược cho Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

MCG đã được lựa chọn để:
(i) Tiến hành nghiên cứu thông qua nghiên cứu ban đầu có sẵn, tất cả các hướng dẫn về quản trị nguồn nhân lực của Bộ Y tế, các kế hoạch chiến lược 5 năm của bệnh viện, và tất cả các tài liệu liên quan đến nhân sự từ GIZ và Bệnh viện đa khoa Phú Yên;
(Ii) Phát triển các công cụ khảo sát, bao gồm bảng hỏi khảo sát, bản hướng dẫn phỏng vấn và khảo sát trực tuyến;
(Iii) Thu thập và phân tích dữ liệu; và
(Iv) Phân tích, phát triển kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực và báo cáo với tổ chức GIZ

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *