Danida là tổ chức Hợp tác Phát Triển Đan Mạch, là một tổ chức hoạt động trực thuộc Bộ Ngoại Giao Đan Mạch. Chính sách phát triển của Đan Mạch dành cho các nước đang phát triển chủ yếu đặt trọng tâm vào xóa đói giảm nghèo thông qua các hành động  thúc đẩy nhân quyền và hỗ trợ phát triển kinh tế. Danida có trách nhiệm trong việc lên kế hoạch, thực hiện và đảm bảo chất lượng cho dự án hợp tác phát triển của chính phủ Đan Mạch.

[toggle_box]
[toggle_item title=”DANIDA đánh giá giữa kỳ lần thứ 2 chương trình BSPS, 2010″ active=”False”]Mục tiêu của dự án phát triển tổng thể BSPS là để giúp tăng trưởng nền tinh tế thông qua việc đẩy mạnh tính cạnh tranh trong các khối kinh tế. Việc đánh giá giữa kỳ lần thứ 2 của chương trình BSPS được thực hiện nhằm đánh giá tiến độ thực hiện chương trình, qua đó đưa ra các khuyến nghị thích hợp. Nhiệm vụ của MCG trong dự án này là đánh giá các hoạt động hổ trợ mà đối tác Đan Mạch đã cung cấp cho Việt Nam, đồng thời công ty cũng đưa ra những gợi ý, chỉnh sửa cần thiết cho giai đoạn lập kế hoạch sau này.[/toggle_item]
[toggle_item title=”Danida 2010″ active=”False”]Chương trình BSPS hoàn thành vào năm 2010. Trong năm cuối cùng này, toàn bộ năm hợp phần đều được triển khai với nhiều nỗ lực hơn nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Nhờ vậy mà kết quả của chương trình đã được cải thiện đáng kể so với 5 năm đầu thực hiện chương trình. [/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *