Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng phát triển, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn (viết tắt: NSRP) chính là một trong những dự án kinh tế đứng đầu về tầm vóc và những đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia.
Nắm bắt thời cơ đến từ sự mở cửa của kinh tế thế giới, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn ra đời dưới sự đầu tư của bốn tập đoàn lớn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait, Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là đối với các sản phẩm dầu mỏ. Dự án có vai trò quan trọng mang tính chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đối với các sản phẩm lọc hóa dầu ngày càng gia tăng do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách nhanh chóng của quốc gia. Việc xây dựng và vận hành Dự án sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm từng bước tiến tới việc tự cung tự cấp các sản phẩm lọc dầu và đảm bảo các nguồn cung năng lượng. Thêm vào đó, đây sẽ là Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm tháng 8/2014, do đó, việc thực hiện thành công Dự án sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút thêm đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản và Kuwait.

[tab]
[tab_item title=”NSRP – Công ty hóa dầu Nghi Sơn, Phân tích công việc và Xây dựng hệ thống miêu tả công việc, Phân tích công việc và Xây dựng hệ thống miêu tả công việc (2010)”]

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là một liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam với Nhật Bản và Kuwait.
Nhóm Tư vấn MCG đã thực hiện xây dựng hệ thống lương và phúc lợi cho cán bộ công nhân viên của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, một liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam với Nhật Bản và Kuwait. Để hệ thống lương thưởng được thiết kế phù hợp với thực tiễn tốt của quốc tế và thị trường lao động tại Việt Nam, nhóm dự án xây dựng hệ thống đánh giá các vị trí công việc, tiến hành đánh giá các vị trí đảm bảo sự công bằng nội bộ và so sánh thu nhập của các vị trí với thị trường, từ đó xây dựng các ngạch bậc lương và các cơ chế đãi ngộ cho các vị trí công việc.

Nhóm Tư vấn MCG đã thực hiện xây dựng hệ thống lương và phúc lợi cho cán bộ công nhân viên của Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, một liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam với Nhật Bản và Kuwait.  Để hệ thống lương thưởng được thiết kế phù hợp với thực tiễn tốt của quốc tế và thị trường lao động tại Việt Nam, nhóm dự án xây dựng hệ thống đánh giá các vị trí công việc, tiến hành đánh giá các vị trí đảm bảo sự công bằng nội bộ và so sánh thu nhập của các vị trí với thị trường, từ đó xây dựng các ngạch bậc lương và các cơ chế đãi ngộ cho các vị trí công việc. [/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *