Công ty Jia Hsin là công ty 100% vốn Đài Loan chuyên sản xuất dép xốp mang thương hiệu lớn trên thế giới.Với chính sách về phát triển bền vững, công ty luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe và đóng góp cho sự phát triển của công đồng địa phương. Công ty đã triển khai thực hiện LEAN trong sản xuất và có chính sách khen thưởng cho nhân viên có ý kiến đóng góp cho việc cải tiến trong công việc, trong quản lý.

[divider scroll_text=””]

Jia Hsin 2012

Jia Hsin đã chọn MCG tư vấn dịch vụ triển khai các nhiệm vụ:

* Rà soát và phát triển kế hoạch và quy trình, công cụ tuyển dụng
* Rà soát và phát triển quy trình, công cụ đánh giá năng lực
* Rà soát và phát triển quy trình và công cụ đào tạo
* Rà soát và phát triển quy trình và công cụ định hướng nghề nghiệp
* Rà soát và phát triển hệ thống lương thưởng

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *