Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội quần chúng, Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ và nguyên tắc cơ bản tương tự của Phong trào Chữ thập đỏ là Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

[toggle_box]
[toggle_item title=”Đào tạo về Nghiên cứu và phân tích thị trường do VNRC-SRC tài trợ, 2011″ active=”true”]Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và việc làm cho người khuyết tật tại các khu vực can thiệp của Cơ quan hợp tác Quốc tế và Phát triển Tây Ban Nha tại Việt Nam”, Công ty tư vấn quản lý MCG được chọn để cung cấp một khóa đào tạo về nghiên cứu và phân tích thị trường lao động cho cán bộ dự án ở Lâm Đồng và Hưng Yên. Khóa đào tạo này đã giúp Hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha (SRC) và Hội chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) biết cách lập báo cáo một cách toàn diện và chi tiết. Báo cáo này đưa đến cho nhân viên dự án một cái nhìn rõ nét hơn về thị trường việc làm tại địa phương, đưa ra lời khuyên cho tổ chức Người khuyết tật (PwD) đồng thời xác định những công ty thích hợp nhất để tham gia vào dự án hỗ trợ người khuyết tật[/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *