Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nông nghiệp – Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp và Thuỷ lợi

[toggle_box]
[toggle_item title=”UNDP/MARD (VIE/02/016): Khóa đào tạo cho các nhà quản lý và quản trị giáo dục do UNDP/MARD (VIE/02/016) tài trợ, (2006)” active=”true”]

Một trong những mục tiêu của Chương trình Cải cách hành chính Công (CCHC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) là nâng cao năng lực đào tạo cho hai trường quản lý về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để đạt được mục tiêu đó, hai chương trình đào tạo về Phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm và Quản lý Đào tạo được cung cấp cho các giảng viên và nhân viên khác làm việc trong các sở/ ban ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây cũng là những người được tham gia vào các hoạt động đào tạo và tuyên truyền.
MCG được lựa chọn để cung cấp hai chương trình đào tạo: i) khóa đào tạo kéo dài mười ngày về Phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm với mục tiêu cung cấp cho người tham gia những khái niệm, kỹ năng và công cụ để phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo hiệu quả, ii) các khóa tập huấn kéo dài năm ngày về Quản lý đào tạo nhằm mục đích cung cấp cho những người tham gia kiến thức toàn diện về quản trị đào tạo (xây dựng, thực hiện và đánh giá kế hoạch đào tạo ở mọi cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các ban ngành của tỉnh).[/toggle_item]

[/toggle_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”UNDP/MARD (VIE/02/016) – Đào tạo Giảng viên- Phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm – Dự án Cải cách Hành chính công tại Bộ NN & PTNT (UNDP 02016) (2004-2005)” active=”true”]

Một trong các mục tiêu của dự án Cải cách hành chính công tại Bộ NN & PTNT là “nâng cao năng lực đào tạo cho hai trường Cán bộ Quản lý về NN & PTNT”. Với mục tiêu đó, hai khoá đào tạo trong nước về Phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm đã được tổ chức cho các giảng viên và các cán bộ đang làm việc tại các phòng ban thuộc Bộ, những người trực tiếp tham gia đào tạo và các hoạt động tuyên huấn.
MCG được lựa chọn để thực hiện hai khoá đào tạo trong nước này. Khoá đào tạo nhằm mục tiêu giới thiệu cho học viên các khái niệm, kỹ năng và công cụ xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo hiệu quả. Khoá đầu tiên đã được thực hiện thành công cho 20 học viên tại Hải Phòng từ ngày 13-24/12/2004. Tiếp nối sự thành công đạt được của khóa một, khoá thứ hai được tổ chức từ ngày 28/2- 11/3/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh với 31 học viên tham dự.

Nội dung của khóa đào tạo bao gồm:
– Nguyên tắc học tập và cách học của người lớn và việc ứng dụng trong thiết kế đào tạo và thực hiện
– Phương pháp tiếp cận đào tạo lấy người học làm trung tâm
– Vòng tròn quản lý đào tạo
– Đánh giá nhu cầu đào tạo
– Kỹ năng và kỹ thuật để thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo
– Kỹ thuật và kỹ năng thực hiện đào tạo
– Đo lường hiệu quả đào tạo
Học viên ngày càng nhiệt tình tham gia hơn trong suốt khóa đào tạo. Sự tiến bộ của họ được ghi lại từng ngày và được khẳng định trong bản báo cáo, Cuối khóa học, học viên đã tiếp thu được số lượng kiến thức khá lớn và nâng cao kỹ năng thực hành rất hiệu quả.

Sự thật là, đúng như tên của khóa học, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, lớp học trở thành địa điểm mà ở đó học viên, tham gia vào các nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn, đều hồ hởi chia sẻ kinh nghiêm. Nói một cách khác, một môi trường học tập rất tích cực đã được xây dựng thành công nhờ có sự tham gia hiệu quả của cả giảng viên và học viên

[/toggle_item]

[/toggle_box]

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *