Wipro Unza là một thành viên trong hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của tập đoàn Wipro, và là một trong số các nhà sản xuất và chăm sóc khách hàng hàng đầu Đông Nam Á.
Tầm nhìn của Wipro Unza là trở thành một công ty hàng tiêu dùng nhanh quốc tế hàng đầu, nơi nhân viên có thể phát triển tiềm năng cũng như tạo nên các thương hiệu và sản phẩm truyền cảm hứng cho cuộc sống Việt.

[tab]
[tab_item title=”Wipro Unza – Đào tạo về kỹ năng phản hồi, hướng dẫn và lãnh đạo cho cán bộ cấp Quản lý  (2013)”]

Wipro Unza là một thành viên trong hoạt động kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của tập đoàn Wipro, và là một trong số các nhà sản xuất và chăm sóc khách hàng hàng đầu Đông Nam Á. Tầm nhìn của Wipro Unza là trở thành một công ty hàng tiêu dùng nhanh quốc tế hàng đầu, nơi nhân viên có thể phát triển tiềm năng cũng như tạo nên các thương hiệu và sản phẩm truyền cảm hứng cho cuộc sống Việt. Công ty đang tập trung nâng cao kỹ năng lãnh đạo và huấn luyện cho cán bộ cấp quản lý. Để đáp ứng nhu cầu của UNZA, MCG đã thiết kế chương trình đào tạo 3 ngày về kỹ năng huấn luyện, phản hồi và lãnh đạo, và thực hiện báo cáo về kết quả đào tạo.

Các nhiệm vụ chính của MCG:
(I) Nghiên cứu về hiện trạng của đối tượng học viên và các mong muốn của học viên liên quan đến các kỹ năng phản hồi, huấn luyện hoặc lãnh đạo.
(Ii) Thiết kế chương trình đào tạo.
(Iii) Thực hiện 2 ngày đào tạo về kỹ năng phản hồi, huấn luyện, và lãnh đạo.

[/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *