Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Hoàng Gia được thành lập vào năm 2003 và kể từ đó phát triển thành một Công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán – Thuế tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ của MCG: Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, quy trình, hệ thống quản trị theo mô hình BSC-KPIs và Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ

  • Module 1: Trao đổi và mô hình hóa chiến lược phát triển Công ty trong 3 – 5 năm tới thông qua hệ thống Thẻ điểm cân bằng BSC
  • Module 2: Rà soát, điều chỉnh lại hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả công việc của từng vị trí
  • Module 3: Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ và hệ thống các báo cáo quản trị
  • Module 4: Hướng dẫn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPIs – BSC thông qua chương trình đào tạo
  • Module 5: Xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ gắn với kết quả đánh giá công việc của từng nhân viên

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *