Công ty TNHH Thương mại Tân Hải Minh là Công ty sở hữu chuỗi hệ thống Galle Watch chuyên phân phối phối đồng hồ và trang sức của các thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Tân Hải Minh đã không ngừng mở rộng và phát triển. Với triết lý phát triển bền vững và lấy con người làm cốt lõi, Tân Hải Minh đã không ngừng cải thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị doanh nghiệp và chế độ lương, thưởng, phúc lợi.

[divider scroll_text=””]

[toggle_box]
[toggle_item title=” Hệ thống lương GalleWatch 2013″ active=”true”]Ban lãnh đạo của Tân Hải Minh mong muốn có được một cơ chế lương thưởng và đánh giá, giám sát đảm bảo: Tuân thủ pháp luật; Trả lương tương xứng với vai trò, vị trí và sự đóng góp của CBNV vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty; Thu nhập gắn với năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, kết quả hoạt động của bộ phận nơi cán bộ công tác và của Công ty; và Góp phần thúc đẩy sự phấn đấu, và gắn bó của CBNV với Công ty thông qua việc xác định lộ trình nghề nghiệp, thăng tiến rõ ràng tại Công ty.  Do vậy, Tân Hải Minh đã lựa chọn MCG làm đơn vị tư vấn để xây dựng hệ thống lương thưởng và đánh giá thực hiện công việc cho Cán bộ nhân viên thuộc khối văn phòng của Công ty.[/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *