Công ty TNHH Di Đại Hưng khởi đầu tư một cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa và bao vì nhựa mềm từ những năm 1980. Hơn 30 năm không ngừng nỗ lực cải tiến, Di Đại Hưng đã từng bước khẳng định uy tín và vị trí vững chắc trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa và bao bì nhựa mềm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tác trong và ngoài nước.
Di Đại Hưng luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, cập nhật lỹ thuật công nghệ hiện đại.

MCG vinh dự được lựa chọn làm đối tác tư vấn “Tư vấn Xây dựng hệ thống phân công nhiệm vụ và Cơ chế lương, thưởng, phúc lợi gắn với kết quả đánh giá hiệu quả công việc” cho Công ty TNHH Di Đại Hưng. Nhiệm vụ MCG bao gồm:

– Rà soát hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Phòng/ Bộ phận, bàn giao và hướng dẫn công cụ xây dựng ma trận phân nhiệm và mô tả công việc cho từng vị trí phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Công ty.
– Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs; Xác định bộ chỉ tiêu KPIs cấp Công ty/Phòng/Cá nhân.
– Xây dựng gói đãi ngộ toàn diện trên nguyên tắc trả lương 3P và các chính sách thưởng, chính sách phúc lợi linh hoạt gắn với kết quả đánh giá công việc của từng nhân viên.

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *