Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VINACONEX (VINACONEX E&C) là doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp trên cơ sở nòng cốt là Trung tâm Đấu thầu & Quản lý Dự án – Tổng công ty CP Vinaconex, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2007.

Mục tiêu của Công ty là phấn đấu trở thành một trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp của Việt nam, sao cho mỗi dự án, mỗi công trình do Công ty đầu tư, thực hiện đều mang đậm dấu ấn kỹ thuật xây dựng tiên tiến và hàm lượng chất xám cao, tích cực góp phần vào việc phát triển hơn nữa thương hiệu VINACONEX trên thị trường trong nước và quốc tế. Với mục tiêu như vậy, lãnh đạo Công ty luôn luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực thi công và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

[toggle_box]
[toggle_item title=”Rà soát, thiết kế tổ chức và triển khai cấu phần tin học hóa hệ thống quản trị điều hành cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex E&C, 2009-2010″ active=”true”]Nhóm Tư vấn MCG đã thực hiện các cấu phần phát triển tổ chức cho Vinaconex E&C, một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng và đầu tư bất động sản. Nhóm Tư vấn đã tiến hành rà soát hiện trạng doanh nghiệp, thiết kế cơ cấu tổ chức và phát triển các quy chế, quy trình, chính sách quản trị điều hành, quản lý tài chính và quản trị nhân sự. Ngoài ra, MCG còn tham gia vào cấu phần IT hóa hệ thống công cụ quản trị trong dự án ERP do đối tác thứ 3 cung cấp.
Các hoạt động chính của dự án:
 Rà soát đánh giá
 Xây dựng cơ cấu tổ chức
 Xây dựng hệ thống quy chế quản trị
 Quản lý dự án Công nghệ hóa hệ thống quản trị[/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *