Prowtech International Vina thành lập năm 2005, là công ty có vốn nước ngoài, và là một trong những công ty đứng đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực bảng hiệu quảng cáo LED. Prowtech hiện có khoảng 70 nhân sự.

Do Prowtech có nhu cầu phát triển công ty lớn mạnh hơn và cải thiện hệ thống quản trị nhân sự của công ty nên MCG đã có cơ hội trở thành đối tác của Prowtech trong dự án “Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự”. Nhiệm vụ MCG bao gồm:

  • Module 1: Rà soát hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy trình các Bộ phận, bàn giao và hướng dẫn sử dụng ma trận phân nhiệm cho từng vị trí phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Công ty
  • Module 2: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực
  • Module 3: Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
  • Module 4: Rà soát chính sách lương thưởng
  • Module 5: Khảo sát gắn kết nhân viên (EES)

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *