Công ty CP Mỹ thuật Gia Long được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo vật phẩm quà tặng mang đậm dấu ấn “khác biệt”, chuyền tải mạnh mẽ yếu tố “thương hiệu” của khách hàng;
– Gia Long “luôn nghĩ khác, làm khác”, không ngừng áp dụng các chất liệu mới vào các sản phẩm thiết kế để tạo ra những sản phẩm độc đáo
– Công ty hiện đang sở hữu hai nhãn hiệu sản phẩm: Kibu và Ikachi

MCG được chọn làm đối tác thực hiện dự án “Tư vấn giải pháp lương, thưởng, đãi ngộ nhân viên & Đào tạo phát triển hệ thống quản trị” cho Công ty CP Mỹ thuật Gia Long. MCG thực hiện các công việc bao gồm:

  • Đào tạo xây dựng hệ thống phân công phân nhiệm; chiến lược hoạt động kinh doanh 3 – 5 năm tới;
  • Đào tạo xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ chuẩn kết hợp xây dựng phần mềm quản lý tiến độ công việc;
  • Đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc;
  • Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *