Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương – Vinaseed là doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp. Công ty không ngừng cung cấp ra thị trường những sản phẩm giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, chuyển giao các dịch vụ khoa học kỹ thuật đem lại sự hài lòng cho khách hàng trên mọi miền của đất nước và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam và cho xã hội.

[tab]
[tab_item title=”Vinaseed – Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống lương, thưởng, phúc lợi (2009)”]

MCG chịu trách nhiệm (i)  thiết kế lại cơ cấu tổ chức; (ii) phân tích công việc, đánh giá công việc  và (ii) xây dựng hệ thống lương thưởng theo hệ thống mục tiêu được xây dựng mới[/tab_item]

[/tab]

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *