Thành lập từ năm 1978 và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hoạt động đã có trên 30 năm hoạt động trong ngành thương mại và khẳng định vị thế của Công ty trên địa bàn kinh doanh.
Ngoài Kinh doanh thương mại, Bến Thành TSC còn có 3 ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ Địa ốc, Dịch vụ Tài chính & Dịch vụ Khách sạn.
Công ty hiện đang có khoảng 250 cán bộ nhân viên & 6 đơn vị kinh doanh trực thuộc.

Năm 2018, MCG được lựa chọn để thực hiện dự án “Tư vấn Xây dựng hệ thống phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc” cho Công ty cổ phần thương mại – dịch vụ Bến Thành. Nhiệm vụ của MCG bao gồm:

– Hoàn thiện hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Phòng/Bộ phận và bản mô tả công việc + Định biên nhân sự năm 2018.
– Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs; Xác định bộ chỉ tiêu KPIs cấp Công ty/Đơn vị trực thuộc/Phòng/ Cá nhân.
– Quản lý KPI cho người thực hiện đánh giá.
– Quản lý KPI cho người được đánh giá.
– Kỹ năng quản lý, điều hành và làm việc nhóm.
– Thảo luận về hiệu quả công việc với nhân viên.

Năm 2019, MCG một lần nữa có cơ hội hợp tác với Công ty cổ phần thương mại – dịch vụ Bến Thành trong dự án “Công ty cổ phần thương mại – dịch vụ Bến Thành”. MCG được lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Xây Dựng gói đãi ngộ toàn diện trên nguyên tắc trả lương 3P và các chính sách thưởng, chính sách phúc lợi linh hoạt gắn với kết quả đánh giá công việc của từng vị trí chức danh
– Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực và Tổ chức đánh giá kiểm tra năng lực CBNV

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *