Sonadezi Giang Điền và kỳ vọng mang đến nhiều giá trị cho người lao động thông qua hệ thống Lương, thưởng, phúc lợi & KPIs

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền – tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền, là chi nhánh của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp được thành lập vào năm 2011.
Ngày 01.7.2017, Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (SNZ Giang Điền) chính thức được thành lập để hoàn thiện hơn về hệ thống quản lý và tập trung nguồn lực sẵn có vào những lĩnh vực thế mạnh nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng. Các dự án thuộc quyền quản lý của SZG như: KCN Giang Điền, Khu dân cư An Bình, Biệt thự Đồng Nai, Cao ốc văn phòng Sonadezi.
Được sự tin trưởng của SNZ Giang Điền, MCG đã cùng đồng hành để thực hiện mong muốn thiết kế một hệ thống đo lường hiệu quả công việc phù hợp với từng tính chất công việc, đồng thời rà soát lại hệ thống thang bảng lương của SNZ Giang Điền nhằm đảm bảo thu nhập của NLĐ được công bằng và cạnh tranh với thị trường.
MCG được chọn làm đối tác của SNZ Giang Điền trong dự án “Xây dựng hệ thống ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC & CHẾ ĐỘ lương, thưởng, Đãi ngộ gắn với hiệu quả công việc”. MCG đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chính sau:

  • Module 1: Rà soát hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Phòng/ Bộ phận, bàn giao và hướng dẫn sử dụng ma trận phân nhiệm cho từng vị trí phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Công ty
  • Module 2: Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
  • Module 3: Xây dựng gói đãi ngộ toàn diện trên nguyên tắc trả lương 3P và các chính sách thưởng, chính sách phúc lợi linh hoạt gắn kết quả đánh giá công việc của từng vị trí chức danh

Bên cạnh đó, MCG đã cùng với SNZ Giang Điền tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và CBNV toàn Công ty về Đánh giá hiệu quả công việc như:

  • Đào tạo Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên
  • Chương trình đào tạo bổ sung cho cán bộ quản lý về Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên”

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *