Landsoft là giải pháp chuyên về kinh doanh và vận hành bất động sản, được xây dựng bởi DIP Vietnam (Công ty giải pháp phần mềm quản trị DIP Vietnam), đơn vị tư vấn, xây dựng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp với thâm niên gần 15 năm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực CNTT.

MCG vinh dự được đồng hành cùng Landsoft trong dự án “Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, quy trình, hệ thống quản trị theo mô hình BSC-KPIs và Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ”. Nhiệm vụ của MCG bao gồm:

  • Module 1: Trao đổi và mô hình hóa chiến lược phát triển Công ty trong 3 – 5 năm tới thông qua hệ thống Thẻ điểm cân bằng BSC
  • Module 2: Rà soát, điều chỉnh lại hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả công việc của từng vị trí
  • Module 3: Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ và hệ thống các báo cáo quản trị
  • Module 4: Hướng dẫn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPIs – BSC thông qua chương trình đào tạo
  • Module 5: Xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ gắn với kết quả đánh giá công việc của từng nhân viên
  • Module 6: Tổ chức đào tạo cho cán bộ cấp quản lý của LandSoft

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *