Công ty cổ phẩn kinh doanh công nghệ Alense Việt Nam được biết đến với chuỗi cửa hàng bán lẻ khóa điện tử hàng đầu Việt Nam, thương hiệu Vinlock.
Vinlock thành lập năm 2011, sau 8 năm gầy dựng và phát triển, Vinlock đã có 4 showroom tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh cùng hệ thống Đại lý phủ rộng khắp toàn quốc sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm hoặc cần hỗ trợ dịch vụ.

MCG được lựa chọn làm đối tác của Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Alense Việt Nam trong dự án “Tư vấn Xây dựng hệ thống phân công nhiệm vụ, hệ thống lương thưởng theo mô hình 3P và đánh giá kết quả công việc” Nhiệm vụ của MCG:

– Xây dựng hệ thống ma trận phân nhiệm cấp Công ty, Phòng ban/Bộ phận.
– Xây dựng giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi và các chuẩn mực dịch vụ (bao gồm đối nội và đối ngoại).
– Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo mô hình lương 3P.
– Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs; Xác định bộ chỉ tiêu KPIs cấp Công ty/ Phòng/ Cá nhân.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *