Công ty cổ phần Him Lam được thành lập từ tháng 9 năm 1994 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Him Lam. Với 18 năm kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường bất động sản, Him Lam thấu hiểu sâu sắc về ngành bất động sản và nền kinh tế Việt Nam, đây là một thế mạnh vô cùng to lớn, góp phần ngày càng khẳng định và nâng cao vai trò và vị trí của Him Lam trên thị trường bất động sản. Tính đến hết tháng 6 năm 2010, Him Lam đã tiến hành đầu tư và xây dựng trên 30 dự án bất động sản, hầu hết các dự án đều ở vị trí gần trung tâm thành phố, có cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện, điều này đã tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể của Him Lam, đảm bảo những sản phẩm Him Lam cung cấp cho thị trường bất động sản là những sản phẩm thu hút được nhiều khách hàng với giá cả hợp lý.

[divider scroll_text=””]
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và các công cụ quản trị cho Tập đoàn Him Lam

Xây dựng quy chế kiểm soát hoạt động của các công ty thành viên

Quy chế, quy trình và cẩm nang kiểm soát các công ty thành viên cùng hệ thống các biểu mẫu ;
Tham gia đánh giá hoạt động năm 2009 và kế hoạch kinh doanh 2010 của các công ty thành viên ;
Báo cáo đánh giá Kế hoạch kinh doanh 2010 các đơn vị thành viên ;
Phác thảo mô hình tổ chức cho công ty mẹ Him Lam ;
Rà soát và nhận xét Điều lệ, Quy chế quản trị, Nội quy và quy chế lương của Mộc Dũng và một số tài liệu khác ;

 Xây dựng Quy phân cấp điều hành giữa Công ty mẹ và con
Hoàn thành Quy chế và quy trình lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện cùng biểu mẫu liên quan cho các công ty con.
Quy chế và quy trình lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện cùng biểu mẫu liên quan cho các công ty con ;
Quy chế phân cấp điều hành theo ma trận phân quyền giữa Công ty mẹ và con ;
Xây dựng quy chế và quy trình mua sắm tài sản giữa công ty mẹ và các công ty con ;

 

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *