Saigon Water là đơn vị tiên phong cung cấp Giải pháp tổng thể cho ngành nước và xử lý nước thải tại Việt Nam.
Không chỉ là một nhà đầu tư, Saigon Water còn là một đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ với những đầu tư và nghiên cứu nghiêm túc để song hành cùng với khách hàng và đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nước sạch và bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.

Hoạt động chính của Công ty tập trung vào việc đầu tư, cung cấp các giải pháp công nghệ và các dịch vụ vận hành cho các công trình cấp nước và xử lý nước thải cho công nghiệp và dân dụng đô thị.

MCG được lựa chọn làm đối tác thực hiện dự án “Sai Gon Water – Rà soát hệ thống tài liệu quy định chức năng nhiệm vụ, bản MTCV và Xây dựng hệ thống lương 3P”

Nhiệm vụ của MCG trong dự án này bao gồm:

  • Xây dựng công cụ và Hướng dẫn xây dựng tài liệu quy định chức năng nhiệm vụ, ma trận phân nhiệm và MTCV cho Công ty mẹ Sai Gon Water.
  • Xây dựng Quy chế lương 3P áp dụng cho CBNV làm việc tại Công ty mẹ Sai Gon Water.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *