PSIPSI được thành lập trong năm 2006, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang hứa hẹn rất nhiều tiềm năng. Tầm nhìn của Công ty kể từ ngày đầu thành lập là trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên sau gần 10 năm thành lập và phát triển, PSI vẫn chưa lọt được vào Top 10 Công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán – mảng kinh doanh được xem là cốt lõi với một công ty Chứng khoán. Dịch vụ Tư vấn vẫn chưa phát triển xứng tầm với các hậu thuẫn từ PVN và vẫn chưa sẵn sàng gia nhập vào một sân chơi cạnh tranh hơn. Do vậy, PSI quyết tâm hoạch định một chiến lược phát triển với những kế hoạch hành động rõ ràng. Trong tiến trình xây dựng chiến lược này, PSI cần nắm rõ thực trạng nội bộ và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả công việc cho từng cán bộ nhân viên (CBNV), gắn lương/thưởng của CBNV với mục tiêu chung của toàn Công ty.

Trước yêu cầu trên của PSI, Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG) đề xuất phương pháp triển khai với các nội dung công việc chính sau đây:
– Khởi động, truyền thông dự án;
– Xây dựng hệ thống Ma trận phân nhiệm RACI;
– Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cấp Công ty, bộ phận, cá nhân;
– Góp ý của Tư vấn về hiện trạng hoạt động của PSI
– Xây dựng Quy chế tiền lương 3P và công cụ tính lương.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *