BVSC là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán do UBCKNN cấp phép và đã tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng vào tháng 11 năm 2006. Trong suốt hơn 7 năm đồng hành cùng sự thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt nam từ những ngày mới thành lập, BVSC đã xác định được vị trí là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường, với vị thế vượt trội cho dịch vụ môi giới, tư vấn cổ phần hóa và phát hành chứng khoán, cũng như bảo lãnh phát hành.

[divider scroll_text=””]
Rà soát và đánh giá hoạt động, 2008

Cùng với sự tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán trong một vài năm gần đây, số lượng các công ty chứng khoán đã tăng vọt, đồng thời nhu cầu của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp cũng ngày càng cao và đa dạng hơn. Vị thế dẫn đầu của BVSC đang bị thách thức và BVSC đã thực sự mất vị trí dẫn đầu trong mảng dịch vụ môi giới từ năm 2007 khi thị trường chứng khoán Việt nam có bước tăng trưởng đột biến. MCG đã đánh giá và tư vấn một số mảng hoạt động cho BVSC, bao gồm: Định hướng – Phát triển, Cơ cấu tổ chức, Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Sản phẩm và dịch vụ, Tiếp thị và bán hàng và Nhu cầu vốn)

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *