USAID là cơ quan đầu mối của Chính phủ Hoa Kỳ hoạt động vì mục tiêu để chấm dứt đói nghèo trên toàn cầu và cho phép thay đổi, xây dựng các xã hội dân chủ để khai thác các tiềm năng vốn có. Để hỗ trợ các mục tiêu này, Tổng thống John. F. Kennedy đã thành lập Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vào năm 1961. USAID đầu tư theo ý tưởng làm việc để cải thiện cuộc sống của hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bằng cách: Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để nuôi sống gia đình; Đấu tranh chống lại các căn bệnh nguy hiểm, có nguy cơ gây tử vong cao đối với bà mẹ mang thai và trẻ em như HIV, sốt rét và bệnh lao; Hỗ trợ cứu nạn khi xả ra thiên tai, thảm hoạ thiên nhiên….

[tab]
[tab_item title=”Rà soát Nghị quyết 19 và dự thảo Nghị quyết mới cho 2015″]

Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 3 năm 2014 về cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia đã đi vào thực hiện được hơn 9 tháng. Nghị quyết này đã tạo nên một làn sóng thay đổi, nâng cao vị thế của Việt Nam là địa điểm thích hợp đầu tư kinh doanh và nhận hỗ trợ của quốc gia. Để rà soát các công việc đã thực hiện trong năm 2014 và chuẩn bị cho giai đoạn mới, Chính phủ Việt Nam quyết định banh hành một Nghị quyết khác để cấp vốn trong bước đà cải cách và dựa trên hiệu quả của Nghị quyết 19. Mục đích của dự án này là hỗ trợ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Trung ương (CIEM) và các cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện Nghị quyết 19 năm 2014 và dự thảo Nghị quyết mới cho năm 2015. Chuyên gia tư vấn của MCG hỗ trợ cung cấp các thông tin đầu vào để lập báo cáo lên Chính phủ về việc rà soát NQ19 và dự thảo Nghị quyết mới 2015 dựa trên các chỉ số trong Báo cáo môi trường kinh doanh quốc tế (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới bao gồm chỉ số về đăng ký tài sản, cấp tín dụng và bảo vệ nhà đầu tư.

Các công việc MCG đã thực hiện: i) Phân tích 3 chỉ số trong báo cáo Doing Business 2015 để tìm hiểu thông tin về chi phí, thời gian và các bước thực hiện 3 thủ tục trên; ii) Rà soát và đánh giá việc thực hiện NQ19 của Chính phủ và các bên liên quan đối với 3 chỉ số của Doing Business trong năm 2014; iii) Đề xuất khuyến nghị cải thiện 3 chỉ số này của Việt Nam trong năm 2015; và iv) Thực hiện các buổi phỏng vấn chuyên sâu giữa những bên liên quan với các tổ chức kinh doanh (nếu cần) để thu thập thông tin cần thiết cho báo cáo cuối cùng. [/tab_item]
[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *