LuxDev là cơ quan hỗ trợ và phát triển của chính phủ Luxembourg. Cơ quan này có trách nhiệm quản lý các dự án trong 4 lĩnh vực chính: phát triển địa phương (nông nghiệp và an ninh lương thực, phân cấp quản lý, quản lý tại địa phương, nguồn nước và vệ sinh), giáo dục (đặc biệt là đào tạo nghề), tài chính vi mô và y tế sức khỏe. Các chương trình do LuxDev thực hiện tập trung chủ yếu ở 9 quốc gia đối tác quan trọng của Luxembourg là Burkina Faso, Cape Verde, El Salvador, Lào, Mali, Nicaragua, Niger, Senegal và Việt Nam. Ngoài ra, các nước khác cũng nhận được sự hỗ trợ là Mông Cổ, Rwanda, Serbia, Kosovo và Montenegro.

[divider scroll_text=””]
LuxDev

Dự án cung cấp hỗ trợ cho chính quyền 2 tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng trong việc thực hiện chính sách y tế cho người nghèo. Nhân dân tại 2 tỉnh hiện đang thuộc diện nghèo nhất của Việt Nam. Để cải thiện sức khỏe cho người dân, dự án tập trung chủ yếu vào cải thiện chất lượng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với tình hình dưới nhiều góc độ khác nhau (thể chế, nguồn cung-cầu của chăm sóc sức khỏe) để đưa ra những đánh giá khách quan nhất. Tiếp đó, dự án cũng phát triển các công cụ quản lý dùng để cải thiện tiếp cận của người dân đến được với các dịch vụ khám chữa bệnh, giám sát chất lượng của những dịch vụ này. Ngoài ra dự án cũng giúp cải thiện hệ thống tài chính của ngành ý tế tỉnh, cung cấp đào tạo quản lý cho các cán bộ tại các trung tâm sức khỏe ở cấp tỉnh, huyện, nâng cấp chất lượng cho hệ thống thẻ an sinh xã hội, bảo hiểm.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *