CARE đã làm việc với Việt Nam từ năm 1989. Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, tổ chức đã tập trung vào hỗ trợ các quyền lợi, và duy trì sự phát triển của các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam, như dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em nghèo, những người dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Tại Việt Nam, CARE tập trung vào các lĩnh vực sau:
– Nước sạch và vệ sinh môi trường
– Phòng, chống HIV/AIDS
– Chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản
– Các bệnh truyền nhiễm khẩn cấp, bao gồm cúm gia cầm
– Phát triển cộng đồng
– Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững
– Biến đổi khí hậu
– cứu trợ khẩn cấp

[tab]
[tab_item title=”Care HRM –  Xây dựng Hệ thống tiêu chuẩn năng lực và đánh giá nhân viên (2006 – 2007)”]

Dự án này được chia thành hai giai đoạn: (i) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực; (ii) Tích hợp hệ thống tiêu chuẩn năng lực vào hệ thống Quản trị NNL và Trung tâm phát triển và đánh giá nhân viên (ADC).[/tab_item]
[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *