AusAID Việt Nam đảm nhiệm cung cấp các chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Úc, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

[tab]
[tab_item title=”AusAid – Survey – Thiết kế hệ thống lương cho bộ phận hỗ trợ chương trình Đại Sứ quán Úc năm 2006 và rà soát, điều chỉnh lương năm 2008 (2006, 2008)”]

AusAID Việt Nam đảm nhiệm cung cấp các chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Úc, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Đơn vị hỗ trợ chương trình của AusAID Việt Nam (PSU) được thành lập vào năm 1994 và đảm nhiệm điều hành và quản lý các chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam.
Trong tuyển dụng, AusAID muốn thu hút và giữ chân các nhân viên có trình độ. Để đạt được điều này, AusAID cần theo sát các thay đổi trong thị trường nội địa về tiền lương, phúc lợi và chi phí sinh hoạt. Do đó, AusAID đang tìm kiếm một công ty nhân sự chuyên nghiệp để thực hiện việc rà soát lương hàng năm.

Tiếp theo dự án thiết kế hệ thống lương, năm 2008 nhóm Tư vấn MCG đã trực tiếp thực hiện khảo sát lương và đãi ngộ của một số tổ chức do AusAID lựa chọn để điều chỉnh lương cho cán bộ, nhân viên nhằm đảm bảo AusAID theo kịp những thay đổi trên thị trường Việt Nam về lương và phúc lợi. [/tab_item]

[/tab]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *