ActionAid là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI) và chuẩn bị trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn toàn cầu này. AAV đã hoạt động tại Việt Nam được 20 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị.

[toggle_box]
[toggle_item title=”AAV (ActionAid Quốc tế Việt Nam) – Kế hoạch chiến lược quốc gia 2006 – 2010 Rà soát và xây dựng (2006)” active=”true”]

Mục tiêu chính của quy trình là phát triển chiến lược mới cho giai đoạn 2006 – 2010. Để đảm bảo chất lượng và sự phù hợp của chiến lược, cần phải tiến hành phân tích bên ngoài, chương trình quốc gia, và tiến hành rà soát tổ chức cũng như tất cả các chức năng hỗ trợ, căn cứ vào ưu tiên của chiến lược cũng như những tác động của tổ chức đã đặt ra trong nước Kế hoạch chiến lược quốc gia 3 (CSP-III) trong vòng năm năm qua.

MCG được lựa chọn để:
– Đảm nhiệm phân tích từ bên ngoài
– Làm việc với điều phối viên quy trình để hỗ trợ về kỹ thuật cho các đội khác nhau để họ hoàn thành kế hoạch đề ra
– Tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận tại các hội thảo được tổ chức trong quá trình này;
– Và đảm nhiệm soạn thảo kế hoạch chiến lược quốc gia (CSP) mới.

[/toggle_item]
[/toggle_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”AAV (ActionAid International Vietnam) – Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực, mô tả công việc và rà soát hệ thống lương cho Action, Aid Vietnam, 2005 – 2006
Competency Development, Job Description Development, Performance Management System, Salary Review (2004 – 2005)” active=”true”]

Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn năng lực cho ActionAid Việt Nam và tích hợp vào hệ thống quản lý nguồn nhân lực.
Dự án được thực hiện thành hai giai đoạn: 1) Phát triển khung năng lực và sửa đổi mô tả công việc dựa trên năng lực và 2) Tích hợp hệ thống tiêu chuẩn năng lực vào các chức năng nhân sự khác (ví dụ như tuyển dụng, đánh giá thực hiện công việc, hệ thống lương thưởng). [/toggle_item]
[/toggle_box]

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *