CTXTrải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, CTX Holdings luôn được đánh giá là doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động. Với phương châm “Vững vàng – Tin cậy”, CTX Holdings luôn không ngừng phấn đấu và đạt được những thành tự nhất định. CTX Holdings đã để lại ấn của mình trên rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia, trải dài trên khắp cả nước. Hiện Tổng Công ty đang quản lý 8 công ty thành viên; tổng tài sản của Tổng Công ty đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo Tổng Công ty đặt mục tiêu trong vòng 03 năm, đến năm 2017, trở thành một trong 10 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam. Để phục vụ cho mục tiêu này, Tổng Công ty quyết tâm củng cố nền móng quản trị của mình thông qua việc chuẩn hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp, tập trung vào mảng đầu tư phát triển bất động sản của Công ty mẹ CTX Holdings.

Trước yêu cầu trên của CTX Holdings, Công ty Tư vấn Quản lý MCG (MCG) đề xuất phương pháp triển khai với 05 module như dưới đây :
– Module 1: Khởi động, truyền thông dự án; rà soát đánh giá hiện trạng
– Module 2: Xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu theo BSC-KPI
– Module 3: Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống mô tả công việc
– Module 4: Xây dựng hệ thống các báo cáo tài chính quản trị trọng yếu
– Module 5: Xây dựng hệ thống các quy chế/ quy định/ quy trình tác nghiệp

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *