MCG triển khai dịch vụ tư vấn cho Kế toán Hoàng Gia và Kiểm toán Hoàng Gia

Sáng ngày 7/7/2017, MCG đã triển khai khởi động dự án “Tư vấn Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, quy trình, hệ thống quản trị theo mô hình BSC-KPIs và Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ” cho Công ty Kế toán Hoàng Gia và Kiểm toán Hoàng Gia.

j

Trải qua 14 năm kinh nghiệm hoạt động, Công ty Kế toán Hoàng GiaKiểm toán Hoàng Gia là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn thuế tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty được thành lập vào năm 2003 bởi các chuyên gia từng giữ những vị trí trọng trách ở các Công ty kiểm toán hàng đầu như Deloitte, E&Y, A&C, AACC và các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Hiện giờ, Công ty có văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nôi, với lượng khách hàng được trải đều rộng khắp Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu của hai Công ty là nâng cấp cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị, MCG đã đề xuất triển khai Dự án tư vấn về xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, xây dựng quy trình, hệ thống quản trị theo mô hình BSC-KPIs và xây dựng Cơ chế lương, thưởng, đãi ngộ.

Sau dự án này, MCG sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kế toán Hoàng Gia và Kiểm toán Hoàng Gia trong quá trình áp dụng mô hình kinh doanh mới vào hệ thống hiện tại. Việc làm này nhằm giúp Ban lãnh đạo của Công ty cùng toàn thể nhân viên có tầm nhìn và hiểu biết về mục tiêu cũng như định hướng rõ ràng hơn cho Công ty.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *