Trần Thanh Hà

haChị Hà hiện là Trưởng phòng Hành chính chuyên phụ trách việc quản lý công văn, giấy tờ cùng các hồ sơ và chế độ chính sách cho người lao động. Chị Hà có gần 14 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các công việc thu chi, lập và cập nhật sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế; theo dõi và thực hiện các giao dịch, thanh toán với ngân hàng và các nhà cung cấp.

Chị Hà là cử nhân ngành Tài chính – Kế toán (Hà Nội).
[divider]
[space height=”20″]

Nguyễn Thu Hằng

Chị Hằng hiện đang phụ trách bộ phận phát triển kinh doanh. Chị đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị tổng hợp tại các tổ chức nước ngoài.

Tại MCG, Chị Hằng đã tham gia công tác quản trị hành chính – nhân sự và hoạt động điều phối, hỗ trợ các dự án tư vấn trước khi phụ trách bộ phận phát triển kinh doanh của Công ty.

Chị Hằng là cử nhân ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *