Công bố báo cáo Đánh giá thực tiễn công bố thông tin tại 30 doanh nghiệp tại Việt Nam

Ngày 26/4/2017, tại khách sạn Pan Pacific Hà nội, Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TOWARDS TRANSPARENCY) đã công bố “Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp: Đánh giá 30 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam”, (TRAC VIETNAM 2017). Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ  dự án “Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp” (TRAC) do ban thư ký Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI-S) quản lý với nguồn tài trợ của Sáng kiến Liêm chính Siemens.IMG20170426091919

Bà Phạm Hoàng Ngọc Linh – Giám đốc công ty Tư vấn quản lý MCG trình bày báo cáo

Bà Phạm Ngọc Linh, Giám đốc Công ty Tư vấn quản lý MCG và bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh Bạch trình bày kết quả báo cáo.

Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng. Nghiên cứu của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng chỉ ra rằng từ năm 2009 đến năm 2011, các khoản chi phí không chính thức tiêu tốn của doanh nghiệp từ 0,7 đến 1 đồng cho 1 đồng lợi nhuận. Nếu không có tham nhũng và các khoản chi phí không chính thức, doanh nghiệp sẽ có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư và phát triển hoạt động cũng như đổi mới. Doanh nghiệp vừa là nạn nhân và cũng là tác nhân gây ra tham nhũng.

IMG20170426112140

Các chuyên gia tham gia đóng góp xây dựng báo cáo

Để thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh, tại cấp độ doanh nghiệp, một số công ty đã áp dụng hệ thống phòng chống tham nhũng nội bộ như là một trong những cách thức hữu hiệu nhất bảo vệ công ty khỏi các rủi ro tham nhũng và giảm thiểu chi phí không chính thức, các hậu quả về luật pháp và uy tín. Tại cấp độ đối tác kinh doanh, một số doanh nghiệp đã tiến xa hơn khi thưc hiện phổ biến chính sách phòng chống tham nhũng tới các đối tác kinh doanh và các bên liên quan như khách hàng và bên trung gian. Còn trong phạm vi môi trường kinh doanh, nhiều tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp và các phòng thương mại tại Việt Nam đã cùng tham gia vào sáng kiến hành động tập thể nhằm thúc đẩy liêm chính trong doanh nghiệp và tạo dựng môi trường kinh doanh liêm chính, lành mạnh.

Báo cáo đã tuân thủ triệt để phương pháp nghiên cứu của Báo cáo TRAC toàn cầu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI). Đây là phương pháp được xây dựng dựa trên công cụ dành cho doanh nghiệp của TI nhằm mục đích chống tham nhũng trong khu vực tư nhân. Việc công khai thông tin của doanh nghiệp được xem xét theo 03 khía cạnh:

–       Công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng.

–       Minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp

–       Cơ chế báo cáo theo quốc gia.

Nghiên cứu chỉ tập trung đánh giá các thông tin được công bố trên trang điện tử chính thức của các công ty. Nghiên cứu không điều tra tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được công khai, và không đưa ra bất kỳ nhận định nào về tính trung thực của thông tin, hoặc các thực hành được công bố. Phương pháp nghiên cứu dữ liệu và thu thập đã được chia sẻ với các doanh nghiệp được đánh giá để họ xem xét và xác thực (mặc dù nhóm nghiên cứu đã không nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ các doành nghiệp này).

IMG20170426094619

Buổi công bố báo cáo thu hút được đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp và báo chí

Tiếp theo báo cáo, Tổ chức Hướng tới Minh bạch cũng đưa ra một số đề xuất với các Doanh nghiệp và Chính phủ. Hội thảo cũng đã lắng nghe ý kiến bình luận của chuyên gia Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, ý kiến của chị Bùi Nguyễn Phương Châu, Trưởng ban truyền thông của Công ty FPT, đồng thời cũng lắng nghe và giải đáp nhiều câu hỏi và ý kiến phản biện của người tham dự.

Kết thúc Hội thảo, chị Nguyễn Thị Kiều Viễn và nhóm chuyên gia nghiên cứu ghi nhận các đóng góp thực tế của đại biểu tham dự, làm cơ sở để tham khảo và thực hiện các nghiên cứu của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TRAC Việt Nam) trong những năm tiếp theo.

(Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) là một công ty tư vấn phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập năm 2008, nhằm góp phần vào các nỗ lực phòng, chống tham nhũng của quốc gia. Tháng 3 năm 2009, TT trở thành Cơ quan đầu mối quốc gia chính thức của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI); http://towardstransparency.vn)

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *