Dịch vụ tư vấn nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tập trung cung cấp các giải pháp sáng tạo hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển, động viên và khen thưởng nhân viên nhằm hỗ trợ các mục tiêu tổ chức và chiến lược kinh doanh.

Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi bắt đầu với việc hỗ trợ khách hàng sắp xếp chiến lược nguồn nhân lực theo chiến lược kinh doanh, sau đó làm việc với các khách hàng để phát triển cơ sở hạ tầng nhân sự và khả năng hoạt động và cuối cùng giúp họ quản lý chiến lược tìm kiếm nguồn nhân lực tối ưu và các chương trình nhằm tối đa hóa hiệu quả.

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]1[/dropcap] Tuyển dụng và đánh giá năng lực

 • Xác định tiêu chuẩn năng lực cho các nhóm vị trí công việc và yêu cầu đầu vào cho tuyển dụng, bổ nhiệm
 • Phát triển bộ công cụ tuyển dụng bao gồm câu hỏi phỏng vấn, bài kiểm tra năng lực cho các nhóm vị trí trên các phương diện chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng, ứng xử; và tính cách, tiềm năng
 • Chuẩn hóa phương pháp thực hiện các bước tuyển dụng và ứng dụng phần mềm hỗ trợ tuyển dụng online từ sàng lọc hồ sơ đến các khâu tuyển chọn ứng viên
 • Thiết lập trung tâm đánh giá (Assessment and Development Center), thực hiện đánh giá năng lực ứng viên, báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, đề xuất lựa chọn
 • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và duy trì hệ thống

[space height=”20″]

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]2[/dropcap] Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 • Hoạch định lộ trình và kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí, cá nhân và nhóm
 • Xác định nấc thang và chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí công việc
 • Đánh giá/phân tích nhu cầu đào tạo một cách đồng bộ và có hệ thống
 • Xây dựng tiêu chí và tuyển chọn cán bộ tham gia đào tạo
 • Thiết kế chương trình đào tạo theo đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo từng nhóm đối tượng
 • Áp dụng phương pháp đào tao hiện đại lấy học viên làm trung tâm
 • Tổ chức đào tạo và đánh giá sau đào tạo theo mô hình K’ Patric đặc biệt chú trọng ứng dụng sau đào tạo

[space height=”20″]

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]3[/dropcap] Đánh giá, đãi ngộ cá nhân và nhóm/ bộ phận

 • Khảo sát và phân tích công việc
 • Xây dựng hệ thống KPI và hệ thống đánh giá thực hiện công việc
 • Xây dựng cơ chế trả lương theo nguyên tắc 3P:
  • Possition: định giá lương theo vị trí công việc;
  • Person: định giá lương theo năng lực cá nhân;
  • Performance: định giá lương theo kết quả công việc.
 • Tham chiếu tới cơ sở dữ liệu khảo sát lương trên thị trường
 • Xây dựng cơ chế lương thưởng và đãi ngộ toàn diện
 • Phối hợp truyền thông nội bộ về hệ thống mới và hỗ trợ áp dụng

[space height=”20″]

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#555555″]4[/dropcap] Tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả

 • Rà soát, chuẩn đoán văn hóa của doanh nghiệp
 • Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
 • Khảo sát phong cách lãnh đạo
 • Đánh giá môi trường làm việc
 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện thay đổi nhằm cải thiện môi trường làm việc và hỗ trợ thực thi

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *