Catholic Relief Services đã làm việc tại Việt Nam từ năm 1994 hỗ trợ giáo dục, trường hợp khẩn cấp, nông nghiệp và các dự án tài chính vi mô

[toggle_box]
[toggle_item title=”CRS – Documentation of Best Practices in helping PwDs (2013)” active=”true”]

Dự án ITTP (Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin cho Người khuyết tật) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là một nỗ lực hợp tác giữa CRS và ba tổ chức giáo dục đại học Việt Nam trong khuôn khổ Đề án hòa nhập cho Người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2005-2014. Cơ sở đào tạo đầu tiên tại Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội ( ESTIH) bắt đầu đào tạo từ tháng 5 năm 2007. Cơ sở đào tạo thứ hai tại Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh băt đầu tham gia năm 2009. Trong năm 2012, Chương trình ITTP đã được mở rộng đến Đà Nẵng tại Đại học Đông Á.
Để góp phần vào các nỗ lực cải thiện việc tiếp cận và chất lượng đào tạo nghề cho người khuyết tật tại Việt Nam, CRS đã chọn MCG để biên soạn và phổ biến các thông lệ tốt nhất và bài học kinh nghiệm của Chương trình ITTP. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho công việc tương lai của ITTP mà còn giúp thực hiện các biện pháp can thiệp quy mô lớn, bền vững và hiệu quả hơn. Nhiệm vụ của MCG trong dự án này bao gồm:
* Văn bản hóa các kinh nghiệm tốt được thực hiện bởi các đối tác CRS thuộc dự án ITTP trong việc cải thiện sự tiếp cận của Người khuyết tật với đào tạo nghề chất lượng và cơ hội việc làm;
* Văn bản hóa bài học kinh nghiệm để chia sẻ với các bên liên quan và và có quan tâm như các trung tâm dạy nghề, các nhà hoạch định chính sách;
* Kiến nghị, đề xuất các thông lệ tốt để cải thiện sự tiếp cận của Người khuyết tật với đào tạo nghề chất lượng và cơ hội việc làm.

Nhiệm vụ của MCG trong dự án này bao gồm:
* Văn bản hóa các kinh nghiệm tốt được thực hiện bởi các đối tác CRS thuộc dự án ITTP trong việc cải thiện sự tiếp cận của Người khuyết tật với đào tạo nghề chất lượng và cơ hội việc làm;
* Văn bản hóa bài học kinh nghiệm để chia sẻ với các bên liên quan và và có quan tâm như các trung tâm dạy nghề, các nhà hoạch định chính sách;
* Kiến nghị, đề xuất các thông lệ tốt để cải thiện sự tiếp cận của Người khuyết tật với đào tạo nghề chất lượng và cơ hội việc làm.

[/toggle_item]

[/toggle_box]

[toggle_box]
[toggle_item title=”CRS HRM –  Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực (2006)” active=”true”]

MCG được chọn để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực. Hệ thống này sẽ giúp CRS quản lý hệ thống nhân sự một cách chuyên nghiệp hơn thông qua việc tích hợp hệ thống tiêu chuẩn năng lực vào hệ thống Quản trị NNL[/toggle_item]

[/toggle_box]

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *