Phương pháp truyền cảm hứng cho nhân viên

Thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên cũng đồng nghĩa với việc đầu tư vào sự phát triển của họ cả theo hướng cá nhân và chuyên nghiệp. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian, năng lượng và nguồn lực, nhưng lợi ích trong thời gian dài là hoàn toàn xứng đáng.…

Tạo động lực cho nhân viên chỉ bằng lời nói

– Việc thuộc về một nhóm, cùng hướng tới một mục tiêu chung và phối hợp làm việc có thể tác động sâu sắc đến hiệu quả làm việc của nhân viên, hơn là làm việc độc lập. Chỉ bằng một thông điệp về sự liên kết này, các nhà quản lý có thể tạo…