NHNN tổ chức lấy ý kiến trực tiếp dự thảo Thông tư quy định về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng

Ngày 26/6/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo tham vấn về Thông tư Quy định về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong ngành Ngân hàng. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh…