[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766
default-logo

Tổng công ty Hàng không Việt Nam được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1995 trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không, lấy Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam làm nòng cốt.

  • MCG đã thực hiện các nhiệm vụ sau đây: (i) Tiến hành phân tích công việc; (ii) Thiết kế mô tả công việc cho nhân viên VNA; (iii) Xác định năng lực cần thiết cho từng vị trí; (iv) Soạn thảo sổ tay đào tạo.