10 yếu tố tiên quyết kiến tạo nên văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là cả một quá trình kéo dài nhiều năm, đòi hỏi bản thân doanh nghiệp phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để tạo nên một kế hoạch hành động hoàn chỉnh, thống nhất. Các chuyên gia hàng đầu về tư vấn quản lý đã đúc kết…