Truyền hình cáp Việt Nam (trước đây gọi là truyền hình cáp trung ương) viết tắt là VTVcab là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp Analog trả tiền trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam VTV. Với mục tiêu là đem lại cho khách hàng sự thoải mái và khoảng thời gian thư giãn, VTVcab đã trở thành dịch vụ uy tín, chất lượng và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.
Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống tổ chức, tăng hiệu quả làm việc và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự, VTVCab đã lựa chọn MCG làm đối tác để hoàn thiện hệ thống quản trị Nguồn nhân lực.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và tài liệu mô tả công việc tại Tổng Công ty; (2) Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và tài liệu mô tả công việc tại 5 chi nhánh (Hà Nội, Miền Bắc – HCM – Miền Trung – Miền Nam); (3) Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo nguyên tắc 3P; (4) Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực thực hiện công việc phục vụ xếp bậc lương; (5) Xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý kết quả công việc theo KPI – triển khai cho khối Phòng/ban/trung tâm thuộc Tổng Công ty; (6) Xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý kết quả công việc theo KPI – triển khai tại chi nhánh.