Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PVGas) là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.
Trong quá trình phát triển, PV GAS lưu giữ và phát huy những dấu ấn đáng quý từ các thế hệ người lao động PV GAS, tận tâm với nghề, kiên trì vượt khó, tích lũy kinh nghiệm, năng động sáng tạo.
Để nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý chuyên gia của mình, PVGas đã lựa chọn MCG để thực hiện đào tạo, huấn luyện về tổ chức, phân công công việc và đánh giá theo KPI cho tổ chuyên gia.