Trải qua gần 130 năm lịch sử với hơn nửa thế kỷ khôi phục và phát triển, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) hiện là một trong các doanh nghiệp hàng đầu của ngành Đồ uống Việt Nam. Những dòng sản phẩm nổi tiếng làm nên thương hiệu Habeco như Bia hơi Hà Nội, Bia lon Hà Nội, Bia Trúc Bạch, Hanoi Beer Premium… đã nhận được sự tin yêu của người tiêu dùng về cả chất lượng và phong cách, chinh phục những người sành bia trong và ngoài nước. Với bí quyết công nghệ – truyền thống trăm năm, cùng hệ thống thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có trình độ, tâm huyết, các sản phẩm của Habeco đã nhận được sự mến mộ của hàng triệu người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Habeco đã lựa chọn MCG là đơn vị cung cấp 02 dịch vụ sau:
1. Dịch vụ “Tư vấn về phương án thuê chuyên gia phát triển hệ thống Marketing – Bán hàng giai đoạn 2019-2021”.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Đề xuất các phương án thuê chuyên gia phát triển hệ thống Marketing – Bán hàng giai đoạn 2019-2021 của Habeco; (2) Xây dựng Văn bản quy định nội bộ của Habeco về chế độ làm việc của Chuyên gia tại Habeco; (3) Xây dựng Hợp đồng khung giữa Habeco với chuyên gia và phối hợp với Habeco đàm phán, lựa chọn và ký kết Hợp đồng thuê chuyên gia.

2. Với tinh thần tiền phong đổi mới, Habeco đã và đang không ngừng hoàn thiện công tác thị trường, bán hàng và nâng cao dịch vụ khách hàng. Với mục tiêu đó, Habeco đã lựa chọn MCG thực hiện rà soát và nghiên cứu chuẩn hóa mô hình tổ chức của Khối Kinh doanh của MTV Habeco, thực hiện những điều chỉnh ngắn hạn về việc tổ chức bộ máy bán hàng của Công ty với mục tiêu tỷ lệ nhân sự Khối Hỗ trợ chiếm tối đa 30% tổng nhân sự của Công ty, điều chuyển một số cán bộ của Khối Hỗ trợ sang thực hiện các công việc của Khối Kinh doanh, đảm bảo phù hợp với nguyện vọng, năng lực của CBNV và cán bộ quản lý khối kinh doanh, không gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện bao gồm:

1. Rà soát và đề xuất mô hình tổ chức của khối kinh doanh Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO (có tích hợp đến các công ty/đơn vị liên quan trong hệ thống công ty thành viên của HABECO). Xây dựng định mức nhân sự cho các vị trí chức danh theo mô hình tổ chức
2. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI đánh giá hiệu quả hoạt động của khối kinh doanh các Báo cáo kinh doanh định kỳ
3. Rà soát, chuẩn hóa cách thức thực hiện công việc của nhân viên khối kinh doanh
4. Truyền thông về sự thay đổi, khảo sát, đánh giá nguyện vọng của NLĐ trong Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO
5. Chuẩn hóa nội dung đào tạo về quy trình nghiệp vụ cho nhân viên khối kinh doanh
6. Rà soát, đánh giá năng lực thực hiện công việc của các cán bộ quản lý khối kinh doanh
7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiểu biết của nhân viên
8. Điều chỉnh cơ chế lương, thưởng và Cơ chế đánh giá
9. Đề xuất phương án sắp xếp, bố trí công việc cho NLĐ tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO